Holdningspapir om Watt-max testen

Læs her om det nye holdningspapir fra Dansk Selskab for Hjerte- og Lungefysioterapi

07.12.2022

Watt-max test holdningspapir

Gennem de seneste år har der været faglige diskussioner omkring watt max testen, som i større og større omfang benyttes i det kommunale hjerterehabiliteringstilbud. Vi er som selskab mange gange blevet spurgt til vores holdning hertil. Derfor indledte i vi i 2020 en proces, som nu er endt med dette holdningspapir med selskabet som afsender.

Vores holdningspapir tager udgangspunkt i, at beskrive ansvarsfordelingen samt kompetence-profilen ift. at fremme sikkerheden for både borger og fysioterapeut.

Vi vil sende holdningspapiret ud til relevante instanser og håber det kan skabe debat og fagligt fokus

Du kan læse holdningspapiret her