Kontakt os

Bestyrelsen består af:

Formand

Rasmus Gormsen Hansen, Fysioterapeut, Leder

Arbejdssted:Center for Sundhed og Ældre,Distrikt Nord, NÆSTVED kOMMUNEDistriktschef

Telefon: +45 5588 1800  / +45 2938 3384 E-mail: rgohan@naestved.dk

Øvrige bestyrelsesmedlemmer:

Lars Hermann Tang, Fysioterapeut, cand scient san, Ph.d.

Arbejdssted: REHPA – Videncenter for Rehabilitering og Palliation. Funktion: Postdoc

Telefon: +45 25341341 E-mail: Lars.hermann.tang@rsyd.dk

Henrik Hansen, Fysioterapeut, Cand.scient.san, PhD. 

Arbejdssted: Lungemedicinsk Forskningsenhed, Hvidovre hospital. Funktion: Post Doc

Telefon: +45 2894 6780 E-mail: henrikhanseninfo@gmail.com

Linette Marie Kofod, Fysioterapeut, Master i Rehabilitering
.

Arbejdssted: Ergo-og fysioterapien 236, Hvidovre Hospital. Funktion: Specialeansvarlig fysioterapeut

Telefon: 3862 0023 E-mail: Linette.Marie.Kofod@regionh.dk

Mette Brøkner Hansen, Fysioterapeut, intensiv området.

Arbejdssted: Klinik for Fysio- og Ergoterapi Rigshospitalet, Blegdamsvej. Funktion: Speciale Ansvarlig Fysioterapeut for Intensivterapi.

Telefon: 3545 0982,  E-mail: mette.broekner.hansen@regionh.dk

  

Dagmar Lybæk Sieg, Bachelor i Idræt, Postgraduate diploma in Public health, Fysioterapeut 

Arbejdssted: Heartfit, Viborg. Funktion: Fysioterapeut og indehaver af Heartfit

Telefon: 2660 6232 E-mail: mail@heartfit.dk

Lue K. D. Philipsen, Certificeret Kliniker i respirationsfysioterapi  

Arbejdssted: Dansk Børnelunge og CF center på Rigshospitalet. Funktion: Fysioterapeut med speciale i Cystisk Fibrose

Telefon: +45 4029 6620 E-mail: Lue.katrine.drasbaek.philipsen@rh.regionh.dk eller luephilipsen@hotmail.com 

Suppleanter: 

Barbara Brocki, Fysioterapeut, phd. 

Arbejdssted: Fysio- og Ergoterapi, Aalborg Universitets Hospital. Funktion: Fysioterapeut

Telefon: 9766 4238 E-mail: bcb@rn.dk

Dorthe Hornsgaard, Fysioterapeut

Arbejdssted: Hjerteforeningen

Telefon: 2130 9748 E-mail: dorthekj@hjerteforeningen.dk