Træning til patienter med KOL

Ide og formål Der er stærk dokumentation for, at fysisk aktivitet og træning har god effekt til patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL). KOL er den hyppigste indlæggelsesårsag på de medicinske afdelinger i Danmark, og man mener at ca. 50.000 lider af KOL i svær grad. Tabet af lungefunktionen kompliceres med tab af muskelmasse og vægttab pga. et nedsat aktivitetsniveau og manglende appetit. Målrettet træning bør derfor tilbydes som en del af et integreret efterbehandlingstilbud, der også omfatter lungefysioterapi, patientundervisning, rygeafvænning, støtte til kost optimering, psykosocial støtte, medikamentel behandling og opfølgning. Formålet med kurset er at give fysioterapeuten den nyeste opdaterede viden og konkrete redskaber til at varetage evidensbaseret fysisk træning som en del af den integrerede behandling til patienter med KOL. Kurset giver også indsigt i angsthåndtering samt i kostanbefalinger til målgruppen.

06.12.2019

Læs mere og se program her

program__kol_2020.pdf

tilmeld dig her -TRYK HER