Testprotokol - Inspiratorisk Muskelstyrke

17.01.2020

Testprotokol Inspiratorisk Muskelstyrke

Denne protokol er beregnet til at teste inspirationsmusklernes styrke fortrinsvis hos personer, som er lungesyge. Det maksimale inspiratoriske tryk (MIP = Maximal Inspiratory Pressure eller Pimax) måles elektronisk med et apparat med et mundstykke og der er primært taget udgangspunkt i ATS/ERS statement omhandlende testning af respirationsmusklerne (1). Diafragma aktiveres bedst ved at inspirere fra en lav lungevolumen og for at opnå en standardiseret test protokol skal testen udføres fra residual volumen (RV).

Måling af MIP

Testpersonen sidder i en stol med begge fødder i gulvet og ret ryg. Den ene hånd skal placeres på låret imens den anden hånd holder testapparatet. Fysioterapeuten sidder ved siden af og støtter testpersonen med en hånd mellem skulderbladene. Med den anden hånd guides testpersonen til de rigtige manøvrer. Nedenstående mundtlige information gives til patienten.

Instruktion til testpersonen:

 1. Du skal langsomt tømme lungerne for luft
 2. Bliv ved med at tømme lungerne for luft indtil du føler, at du ikke har mere luft tilbage i lungerne
 3. Sæt mundstykket i munden, når du har tømt lungerne for luft
 4. Tag derefter en kraftig indånding, som om du skulle suge tykmælk med et tyndt sugerør
 5. Du får en næseklemme på og dine læber skal slutte helt tæt omkring mundstykket. Vær opmærksom på, at der er modstand i apparatet, så det bliver svært at suge ind

Vis hvordan og hvor kraftigt der skal inspireres. Lad testpersonen få filteret i munden, så de mærker hvornår de lukker tæt. Når testpersonen og udstyret er klart, siges følgende:

 1. Er du klar? Så træk vejret ind og pust langsomt og helt ud. Kom, pust pust, mere endnu og
 2. SUG IND, KOM, SUG SUG SUG…

Udførelse af testen

 1. Sæt næseklemme på testpersonens næse
 2. Testpersonen tager en dyb, men rolig inspiration og puster derefter langsomt ud. Det skal være en fuldstændig eksspiration
 3. Testpersonen fører måleenheden i munden og udfører en maksimal inspiration – inspirationstiden skal vare i minimum 1.5 sek. Der skal heppes og det er vigtigt at instruere testpersonen i at rette sig op under inspirationen
 4. Vent 1 minut inden næste forsøg
 5. Udfør minimum 5 forsøg, hvor de første 2 forsøg har opvarmnings- og pædagogisk formål. Giv mundtlig eller visuel (på computerskærmen) feedback. Målet er at opnå tre gode reproducerbare test (se nedenfor). Det betyder mindre end 20% variation eller 5cmH2O forskel mellem testene. Hvis der er behov for mere end 5 forsøg, så udføres der flere. Det bedste resultat registreres, samt en vurdering at testens reproducerbarhed (se nedenfor). Munden skal lukke helt tæt omkring mundstykket.

Referenceværdier

Den største målte værdi registreres som MIP (eller Pimax) og sammenlignes med referenceværdier. Vi anbefaler brug af Evans JA. (2) som referenceværdi i beregning af MIP, da disse tager højde for alder og køn. Der er variation i litteraturen vedrørende grænsen for nedsat respirationsmuskelstyrke (1,2), som bl.a. skyldes brug af forskelligt udstyr til måling, eller forskellige udgangsstillinger. Som udgangspunkt, betragtes MIP på under 60 cm H20 eller under 50% af forventet værdi, som at værende grænse for nedsat inspiratorisk muskelstyrke (3).

Graduering af testes reproducerbarhed

A: Meget god udførelse og reproducerbarhed (< 5 cm H20 afvigelse imellem forsøgene)

B: God udførelse og reproducerbarhed (5-10 cm H20 imellem forsøgene)

C: Knap så god udførelse og reproducerbarhed (10-20 cm H20 imellem forsøgene)

D: Kun et tilsyneladende godt forsøg

E: Der var ikke muligt at gennemføre et godt forsøg eller for meget afvigelse imellem forsøgene (4)

Udstyr

Der findes 2 apparater til måling af respirationsmuskelstyrke: Micro RPM (Micromedical) og POWERbreathe KH1 og KH2. Begge apparater måler MIP over intervaller på et sekund målt med cmH2O. POWERbreathe K-serien (f.eks K5) estimerer MIP ved det peak inspiratoriske flow og apparaturet yder ingen modstand ved testen, som denne protokol tager afsæt i.

Ved MicroRPM anbefales der brug af et delt mundstykke, som hjælper læberne i at holde tæt omkring mundstykket under testen.

Til måling af MIP skal du udover apparatet bruge:

 • Luftfilter
 • Mundstykke
 • Næseklemme

Referencer

(1) Laveneziana P, Albuquerque A, Aliverti A, et al. ERS statement on respiratory muscle testing at rest and during exercise. Eur Respir J 2019; 53: 1801214 [https://doi.org/10.1183/13993003.01214- 2018].

(2) Evans JA, Whitelaw WA. The assessment of maximal respiratory mouth pressures in adults. Respir Care 2009 Oct;54(10):1348-1359.

(3) Gosselink R, De Vos J, van den Heuvel SP, Segers J, Decramer M, Kwakkel G. Impact of inspiratory muscle training in patients with COPD: what is the evidence? Eur Respir J 2011 Feb;37(2):416-425.

(4) Moxham J. Tests of respiratory muscle strength. Aug 22, 2019; Available at:

 https://www.uptodate.com/contents/tests-of-respiratory-muscle-strength Accessed 2015, 03/26, 2015.

Acessed 2020, 01/17, 2020

Udarbejdet af Barbara Brocki, fysioterapeut, phd,

Aalborg Universitetshospital,bcb@rn.dk

i samarbejde med Linette Marie Kofod, specialeansvarlig fysioterapeut, MR, Hvidovre Hospital

Februar 2016

imagefxr.png