Kursus. Træning til hjertepatienter 2022

Få opdateret din viden om hjertesygdom, test, evidensbaseret træning i teori og praksis, fastholdelse af træning, hjertekost og angstproblematik.

16.02.2022

Bispebjerg Hospital

Modul 1: 13.-15.sep

Midul 2. D. 25.okt

OM KURSET

Fysisk træning er anerkendt som en del af behandlingen af patienter med iskæmisk hjertesygdom. Der er dokumentation for, at fysisk træning er en effektiv behandlingsform til en bred gruppe af hjertepatienter på lige fod med f.eks. medicin og ballonudvidelse. Det gælder f.eks. patienter med hjertesvigt, hjerteopererede og patienter med ICD-implantater.

Målrettet fysisk træning bør derfor tilbydes som en del af et integreret efterbehandlingstilbud, der også omfatter patientundervisning, rygeafvænning, støtte til kostomlægning, psykosocial støtte, medikamentel behandling og opfølgning.

Med kurset får fysioterapeuter viden og konkrete redskaber til at varetage fysiske test og træning som en del af den integrerede efterbehandling af patienter med hjertesygdom.

Kurset er tilrettelagt i to moduler med en obligatorisk hjemmeopgave i den mellemliggende periode. Deltagerne får tildelt en tutor til støtte for hjemmeopgaven, der omhandler en selvvalgt problemstilling, der skal være relevant for egen arbejdsplads/egne arbejdsopgaver.

Læs mere samt tilmelding via fysio.dk