Hygiejne af PEP-fløjter

07.01.2019

Hygiejne!

Selskabet har fået flere henvendelser angående hygiejne og holdbarhed af pep-fløjter og manometre. Det anbefales at er skelnes mellem udstyr der bruges på hospital og udstyr der udleveres til hjemmebehandling.

Det anbefales yderligere at dette gennemgåes med hygiejne enheden på de respektive steder.

  • Ad pep-fløjter: Holdbarheden på pep-fløjten er beskrevet som værende 7 dage fra firmaets side. Dette er korrekt i forhold til hospitalsbehandling, men fløjten kan anvendes længere i hjemmet da pep-fløjten kan rengøres i opvaskemaskine eller ved kogning.
  • Ad manometre: Flergangsmanometre kan rengøres, men kan ikke desinficeres indvendig. Der er øget risiko for krydsinfektioner ved brug af flergangsmanometre. Man kan anvende engangsmanometre eller helt undlade at anvende manometer til behandling hvis man er i tvivl om hygiejnen.

Ad affekt af forskellige PEP udstyr: der kan skelnes mellem flowafhængige pep-fløjter (hvor der anvendes studser af forskellige størrelser fx fra Intersurgical) eller PEP med fast modstand (Threshold PEP fra Phillips). Der er ingen studier, der har undersøgt om disse forskellige udstyr har samme effekt (fx sekretløsning, øge lungevolumen). Så her gælder det patientens præferencer.