Generalforsamling 2024

D.10 april afviklede Dansk Selskab for Hjerte- og Lungefysioterapi generalforsamling ifm temadagen

23.04.2024

D. 10 april havde selskabet sat medlemmerne stævne til gratis temadag, som satte fokus på hvorledes vi kan hjælpe vores patienter og borgere til mere fysisk aktivitet lige fra indlægggelse til varetagelse på egen hånd.

Det var en særdeles velbesøgt dag med over 50 tilmeldte og ca 40 fremmødte, som engageret lyttede og deltog i drøftelser ifm oplæggene.

Vi afholdte hen over frokost vores generalforsamling, som jo ligeledes var velbesøgt. Her fik bestyrelsen ligeledes mange gode input til fokusområer, ønsker og tiltag.

Der var til årets generalforsamling lagt op til kampvalg til bestyrelsesposterne, da alle 5 nuværende medlemmer og supleanter på valg ønskede at genopstille samt tilsagn fra Karen Hjerrild Andreasson og Christian Have Dall.

Der er derfor sket en lille ændring i bestyrelsen. Vi kan nu med stor glæde byde Christian Have Dall ind i bestyrelsen. Christian er seniorforsker og fysioterapeut på Bispebjerg Hospital og lektor på Københavns Universitet.

Arbejder til dagligt som forsker og kliniker indenfor hjertekarsygdomme og rehabilitering.

Det betyder, at vi desværre må sige farvel til Helle Gerbild. Vi siger tusind tak for hendes store indsats. Hun fortsætter dog med hendes temadag om seksuel sundhed og hjertesygdom, som afholdes til oktober. Ligeledes fortsætter hun i planlægningsgruppen for den kommende nordiske kongres.

Du kan læse hele referatet fra generalforsamlingen her