E-læringsmodul i Respirationsfysioterapi

E-læringsbasis kursus til undersøgelse og behandling af den respiratorisk udfordrede patient i 3 moduler.

af Barbara Brocki - 01.08.2022

E-læringsbasis kursus til undersøgelse og behandling af den respiratorisk udfordrede patient i 3 moduler.

E-læringen er udviklet i et praksisnært sigte med det formål at give fysioterapeuten kompetencer, som ikke umiddelbart kan tilegnes ved blot at læse teorien, men som man har behov for at øve sig på i klinikken. Fx at foretage en kvalitativ respiratorisk vurdering, revurdering samt at argumentere for valg af intervention over for kollager og patient.

Kompetencer, der minimere unødig brug af ressourcer, fordi fysioterapeuten bliver bedre og hurtigere til at definere og argumenterer for, hvilket behov patienten har og iværksætte rette intervention.

Respirationsfysioterapi - Modul 1: Foretag en respiratorisk vurdering

Respirationsfysioterapi - Modul 2: Vælg den rette intervention og vurder effekten

Respirationsfysioterapi - Modul 3: Argumenter for dit valg af intervention over for patienten og kollegaer