CPAP

I dette arbejdskompendium finder du teori, metode, anvisninger, anbefalinger og gode råd om intermitterende CPAP til den indlagte patient med respiratoriske problemer, samt emner der relaterer sig hertil.

14.03.2023

CPAP indikation og behandling 

(Opdateret marts 2023)

Når der skrives CPAP, vil det således være intermitterende CPAP der menes.

Patientgruppen rummer mange forskellige patientkategorier med et væld af underliggende sygdomme og relaterede problematikker, men fælles for dem er, at deres respiration kræver observation, undersøgelse og intervention.


Gennem materialet vil der være relevante links til kilder og bagerst i kompendiet finder du forslag til uddybende litteratur. Målet er ikke at udarbejde en struktureret litteraturgennemgang og der henvises til forskningslitteratur for særligt interesserede.

Vær opmærksom på at der kan være forskellige lokale anbefalinger, forhold, vejledninger, procedurer etc., som gør, at praksis med CPAP-behandling er mere lokalforankret.

Opdatering i marts 2023

Der er tilføjet enkelte, men væsentlige ændringer i kompendiet. Ændringerne vedrører indstillingen af FiO2, når CPAP gives over atmosfærisk udtag med Pulmodyne-systemet.

Ændringerne finder I på hhv. side 19 og 24.

TRYK HER CPAP indikationer og behandling.pdf