Træning til patienter med lungesygdom feb/april 2025

Kursets formål er at give fysioterapeuten den nyeste opdaterede viden og konkrete redskaber til at varetage evidensbaseret fysisk træning som en del af den integrerede behandling til patienter med kroniske lungesygdomme. Kurset giver også indsigt i angsthåndtering, medicinsk benhandling og motiverende strategier.

Sted: Hvidovre hospital
Dato: D.24.februar 2025
Pris: Medlemmer 5200 kr og ikke-medlemmer 5800 kr
Tilmeldingsfrist: 31. januar 2025

Træning til patienter med lungesygdom

D. 24-26. februar 2025 + D. 7. april 2025

Hvidovre Hospital

Rationale

Der er stærk dokumentation for, at fysisk aktivitet og træning har god effekt til patienter med kroniske lungesygdomme.

Progressionen af lungesygdom kompliceres med tab af muskelmasse og vægttab pga. et nedsat aktivitetsniveau og manglende appetit.

Målrettet træning bør derfor tilbydes som en del af et integreret efterbehandlingstilbud, der også omfatter lungefysioterapi, patientundervisning, rygeafvænning, støtte til kost optimering, psykosocial støtte, medikamentel behandling og opfølgning.

Kurset er at give fysioterapeuten den nyeste opdaterede viden og konkrete redskaber til at varetage evidensbaseret fysisk træning som en del af den integrerede behandling til patienter med kroniske lungesygdomme. Kurset giver også indsigt i angsthåndtering, medicinsk benhandling og motiverende strategier.

Læringsmål

  • Evidens og gældende retningslinjer for lungerehabilitering med fokus på fysisk træning. Herunder gennemgang af kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) og Interstitielle lungesygdomme i forhold til sygdomsudvikling, symptomer, diagnose og behandling.
  • Hvad en fysioterapeut bør vide om lungesygdom for at træne lungepatienter, herunder risici og sikkerhedsforanstaltninger, medicins indvirkning samt særlige forhold.
  • Opdateret viden om træningsfysiologi med særligt fokus på vedligeholdelse og forøgelse af den aerobe kapacitet, muskelstyrke og almen funktion hos patienter med lungesygdom.
  • Diskussion af udfordringen med at finde den tilstrækkelige træningsintensitet, målrette træning til forskellige karakteristikas og følgesygdomme, relevante træningsmetoder samt forskellige muligheder for at styre træningen hensigtsmæssigt.
  • Test af styrke og aerob kapacitet trænes i praksis og under supervision.
  • Indsigt i, hvordan det er at leve med angst, herunder redskaber til håndtering af angst under træning.

Underviserne 

Anders Løkke
, overlæge, Lungemedicinsk afdeling, Vejle sygehus
Ejvind Frausing Hansen, overlæge, Lungemedicinsk afdeling, Hvidovre Hospital
Kristoffer Marså, overlæge, leder af Videncenter for Rehabilitering of Palliation (REHPA)
Anja Berrill, special sygeplejerske i lungemedicin, Frederikssund Hospital
Henrik Hansen, fysioterapeut, ph.d., postdoc., Lungemedicinsk afdeling, Hvidovre Hospital
Linette Marie Kofod, specialeansvarlig fysioterapeut, ph.d.-studerende, Hvidovre Hospital
Line Rokkedal, udviklingsfysioterapeut, cand.scient.fys, Hvidovre Hospital
Camilla Schrøder, cand.psych., aut. specialist i sundhedspsykologi, Psykologisk Praksis
Katja Arnoldi, fysioterapeut, exam.scient i idræt, master i sundhedspædagogik og sundhedsfremme
Saher Shaker, overlæge, ph.d., Lungemedicinsk afdeling, Herlev-Gentofte Hospital

Programmet finder du her

Tilmelding HER