KURSUS NYT: Træningsfysiologi i teori og praksis målrettet hjerte- og lungepatienter

af Dagmar Lybæk Sieg - 24.10.2021

Nyt kursus målrettet mod fysioterapeuter, der til dagligt arbejder med rehabilitering af borgere med hjerte- eller lungesygdom på hospital, i kommune, privat praksis eller foreninger.

Viborg D. 5.-6.maj 2022 

Kurset har til formål at udvide kursistens empiriske og evidensbaserede viden i praktisk anvendt træningsfysiologi (exercise is medicine) ift. de hyppigst forkomne diagnoser i relation til træning af borgere med enten hjerte- eller lungesygdomme*.

Kurset har et praktisk anvendt fokus med henblik på at fysioterapeuten kan tilrettelægge og levere den optimale og individuelt tilpassede træningsterapi til borgere med hjertet- og lungesygdom. Kurset er således 50% praktisk og 50% teori.

  • *Afli, Hjertesvigt, ICD, Iskæmi og hjerteklap opererede
  • *KOL, PAH, ILD/IPF og evt. Astma

Programmet kan du finde her

Læs mere og tilmeld dig her: https://hjertelungefysioterapi.nemtilmeld.dk/12/