COVID-19 FRA INDLÆGGELSE TIL GENOPTRÆNING

Teamdag med efterfølgende generalforsamling

24.06.2020

TIRSDAG D.15.SEPTEMBER 2020

Teamdag starter kl. 17.00

Generalforsamling stareter kl. 18.15

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Bestyrelsens beretning
4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
5. Fastsættelse af kontingent
6. Indkomne forslag
7. Valg af formand, på ulige år (udgår da vi er lige år)
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
9. Valg af suppleanter
10. Valg af revisor
11. Eventuelt

Forslag til dagsorden eller vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før Generalforsamlingen.

Klik her