Kursus: Træning til patienter med lungesygdom (Fuldt booket)

Træning til patienter med lungesygdom KURSET ER FULDT BOOKET. VENTELISTE MULIGT Hvidovre Hospital D.17. - 19. januar 2022 samt d. 7. marts 2022

af Henrik Hansen - 02.08.2021

Kurset giver fysioterapeuten den nyeste opdaterede viden og konkrete redskaber til at varetage evidensbaseret fysisk træning som en del af den integrerede behandling til patienter med kroniske lungesygdomme. Kurset giver også indsigt i angsthåndtering, medicinsk benhandling og motiverende strategier.

Rationale

Der er stærk dokumentation for, at fysisk aktivitet og træning har god effekt til patienter med kroniske lungesygdomme.

Progressionen af lungesygdom kompliceres med tab af muskelmasse og vægttab pga. et nedsat aktivitetsniveau og manglende appetit.

Målrettet træning bør derfor tilbydes som en del af et integreret efterbehandlingstilbud, der også omfatter lungefysioterapi, patientundervisning, rygeafvænning, støtte til kost optimering, psykosocial støtte, medikamentel behandling og opfølgning.Læringsmål

  • Evidens og gældende retningslinjer for lungerehabilitering med fokus på fysisk træning. Herunder gennemgang af kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) og Interstitielle lungesygdomme i forhold til sygdomsudvikling, symptomer, diagnose og behandling.
  • Hvad en fysioterapeut bør vide om lungesygdom for at træne lungepatienter, herunder risici og sikkerhedsforanstaltninger, medicins indvirkning samt særlige forhold.
  • Opdateret viden om træningsfysiologi med særligt fokus på vedligeholdelse og forøgelse af den aerobe kapacitet, muskelstyrke og almen funktion hos patienter med lungesygdom.
  • Diskussion af udfordringen med at finde den tilstrækkelige træningsintensitet, målrette træning til forskellige karakteristikas og følgesygdomme, relevante træningsmetoder samt forskellige muligheder for at styre træningen hensigtsmæssigt.
  • Test af styrke og aerob kapacitet trænes i praksis og under supervision.
  • Indsigt i, hvordan det er at leve med angst, herunder redskaber til håndtering af angst under træning.

Kursus tilmelding inkludere to moduler. Et modul 1: den 17. - 19. januar 2022 og et modul 2: den 07. marts 2022. Deltagelse på begge moduler er obligatorisk og inkluderet i tilmeldingsprisen.

Læs mere og tilmelding her:https://hjertelungefysioterapi.nemtilmeld.dk/5/