Generalforsamling 2023

17.05.2023

Generalforsamlingen 2023

Generalforsamlingen blev indledt med et spændende oplæg fra Linette Marie Kofod omkring brug af iltrobot ifm træning og fysisk aktivitet.

Har ilt optitrering betydning for den daglige bevægelse for mennesker med KOL?

For ved vi egentlig om mennekser med lungesygdom får den fornødne ilt under aktivitet.

Linette har i hendes studier påvist, at mange i målgruppen falder meget i iltmætning under aktivitet, hvorfor en iltrobot kan hjælpe med holde et mere stabilt ilt niveau.
Lige nu er hun ved at undersøge om iltrobotten kan hjælpe patient gruppen i hjemmet, det løftede hun en lille del af sløret for i hendes oplæg.
Hun håber på at der kommer mere forskning i iltbehovet under træning.

Tak for et meget spændende oplæg med stof til eftertanke
 
Derefter blev der afviklet en almindelig generalforsamling.
 
Bestyrelsenforsætter i samme opstilling som i 2022