Generalforsamling 2022

I forbindelse med Danske Fysioterapeuters fagkongressen blev der afhold generalforsamling 2022. Du finder her referatet.

04.04.2022

Generalforsamling 2022 blev afholdt med en fin tilslutning fra medlemmerne. 

Du kan i referatet bl.a. læse om formandens beretning og året der gik, selvom det dog kun er ganske kort tid siden vi sidste afholdte generalforsamling, da vi var kommet ud af den vanlige rytme pga corona. Nu er vi tilbage på sporet.

Bestyrelsen måtte ved denne generalforsamling tage afsked med en af stiftende kræfter og mangeårig fanebærer for Dansk Selskab for Hjerte- og Lungefysioterapi. Barbara Brocki har valgt, at skrue ned for hendes faglige aktiviteter og få mere tid til familien. Vi er så utrolig taknemmelige for det store engagement, den tid, den faglighed og ikke mindst det skønne humør, hun har bidraget med. 

Vi er dog også så heldige at kunne udvide bestyrelsen med Katrine Astrup Sørensen fra AUH. Katrine arbejder indenfor intensit området, så vi er meget glade for igen at have en repræsentant fra det område i bestyrelsen.

I referatet kan du også læse om økonomien og 2 nye vedtægtsændringer, som blev vedtaget.

Vores næste bestyrelsesmøde er d. 27. april, hvor vi glæder os til igen at mødes og dykke ned i det fagligt fremmende arbejde.

Du kan læse referatet fra generalforsamlingen her.