Generalforsamling 2021 -29.sep

Kom og bliv opdateret på hvad der sker i dit selskab

16.06.2021

29, september 2021 kl 18.15

Phønix, Odense

Schacksgade 39, 5000 Odense c

Dagsorden

 • Valg af dirigent
 • Valg af referent
 • Bestyrelsens beretning
 • Fremlæggelse af det reviderede regnskab
 • Fastsættelse af kontingent
 • Vedtægts ændringer
 • Indkomne forslag
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer
  • På valg i nuværende bestyrelse
   • Rasmus Gormsen Hansen
   • Lars Herman Tang
   • Dagmar Lybæk Sieg
   • Mette Brøkner Hansen
  • Ønsker valg til bestyrelsen
   •  
 • Valg af suppleanter
 • Valg af revisor
 • Eventuelt

Forslag til dagsorden eller vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før.

Indsendes til Dagmar Sieg: DSHL@fysio.dk

Der serveres let aftensmad til generalforsamlingen

Tilmelding: https://hjertelungefysioterapi.nemtilmeld.dk/10/