AFLYST - Generamforsaling 2020

Dato: Onsdag den 30. april kl. 18.00-19.00 Sted: Bisbebjerg hospital, undervisningsbygningen. Lokale bestemmes når vi nærmer os datoen.

17.02.2020

Onsdag den 30. april kl. 18.00-19.00

Sted: Bisbebjerg hospital, undervisningsbygningen. Lokale bestemmes når vi nærmer os datoen.

Dagsorden

Valg af dirigent
Valg af referent
Bestyrelsens beretning
Fremlæggelse af det reviderede regnskab
Fastsættelse af kontingent
Indkomne forslag
Valg af formand, på ulige år
Valg af bestyrelsesmedlemmer
Valg af suppleanter
Valg af revisor
Eventuelt.

Forslag til dagsorden eller vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før Generalforsamlingen. Dagsorden samt indkomne forslag fremsendes til medlemmer af fagforummet 7 dage før Generalforsamlingen


Tilmelding er nødvendig da vi starter generalforsamlingen med pizza.

Læs mere og tilmeld dig her

https://hjertelungefysioterapi.nemtilmeld.dk/6/