Generalforsamling 2019

25.04.2019

Dato: onsdag den 08. Maj kl. 17.00, husk der er mulighed for at deltage i en temadag før Generalforsamling, som du kan læse mere om på vores hjemmeside: https://hjertelungefysioterapi.dk

 

Sted:

Hvidovre Hospital, Undervisningsbygningen, lokale 10

Kettegård Allé 30, 2650 Hvidovre         

Referat fra Generalforsamlingen

Dagsorden                

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af ordstyrer
  3. Bestyrelsens beretning
  4. Fremlæggelse af regnskab
  5. Fastsættelse af kontingent
  6. Indkomne forslag
  7.  Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år og suppleanter for et år

       Rasmus G Hansen – genopstiller

       Dagmar Sieg – genopstiller

       Martin Walsøe – genopstiller

 Valg af 2 suppleanter  

Lue K Phillipsen- genopstiller

Lars H Tang - genopstiller                                                                           

8. Valg af revisor

9. Eventuelt

 Indkomne forslag fra medlemmer skal sendes til bestyrelsen i henhold til vedtægterne 14 dage før afholdelse af Generalforsamling.

I forhold til for forplejning ønskes tilmelding via dette link: https://hjertelungefysioterapi.nemtilmeld.dk/