Ansøg om forskningsmidler - Hjerteforeningen

18.11.2020

Hjerteforeningen uddeler i 2021 støtte til stipendier og projekter inden for den frie forskning i hjerte-kar-sygdomme og inden for to specifikke fokusområder med øremærkede midler.

 

Forskning inden for fokusområder

Fokusområderne er:

  1. Forskning i psykiske følger af hjerte-kar-sygdom
  2. Forskning i mindre patientgrupper med bestemte hjerte-kar-sygdomme

Du kan på nedenstående link finde flere informationer om rammerne for og kravene til forskningsprojekter inden for de specifikke fokusområder i 2021. For at komme i betragtning til at søge støtte til forskning inden for et fokusområde, skal du sende en projektidé til Hjerteforeningen senest den 5. januar 2021 kl. 14. Læs mere på:https://hjerteforeningen.dk/stoettetilforskning/2020/11/12/stoette-til-forskning-i-2021/

 

Den frie forskning

Hjerteforeningen støtter forskning som understøtter en eller flere af dens 5 strategiske målsætninger:

  • Hjerteforeningen hjælper børn og unge med at passe på deres hjerter (forebyggelse af hjerte-kar-sygdom)
  • Hjerteforeningen hjælper højrisikogrupper med at passe på deres hjerter (forebyggelse af hjerte-kar-sygdom)
  • Hjerteforeningen kæmper for en akutindsats af høj kvalitet
  • Hjerteforeningen kæmper for bedre livskvalitet for hjertebørn og deres pårørende
  • Hjerteforeningen kæmper for bedre livskvalitet for hjertepatienter og deres pårørende

Læs mere på: https://hjerteforeningen.dk/stoettetilforskning/kan-du-soege/ under Hvad støtter Hjerteforeningen?

 

Børnehjertefonden støtter forskning i medfødte hjertesygdomme. Du kan finde flere informationer om Børnehjertefondens støtte på: https://hjerteforeningen.dk/stoettetilforskning/boernehjertefonden/

 

Fristen for ansøgninger om forskningsstøtte er den 26. marts 2021 kl.14.

 

Find al information om Hjerteforeningens og Børnehjertefondens forskningsstøtte her:https://hjerteforeningen.dk/stoettetilforskning/