Træningsfysiologi i teori og praksis målrettet hjerte- og lungepatienter EKSTRA kursus august 2023

Kurset har et praktisk anvendt fokus med henblik på at fysioterapeuten kan tilrettelægge og levere den optimale og individuelt tilpassede træningsterapi til borgere med hjertet- og lungesygdom. Kurset er således 50% praktisk og 50% teori.

Sted: Viborg, Tinghallen
Dato: D.24.august 2023
Tidspunkt: Kl 8:00
Pris: 4200
Tilmeldingsfrist: 16. august 2023

Kurset har til formål at udvide kursistens empiriske og evidensbaserede viden i praktisk anvendt træningsfysiologi (exercise is medicine) ift. de hyppigst forkomne diagnoser i relation til træning af borgere med enten hjerte- eller lungesygdomme*.

Kurset har et praktisk anvendt fokus med henblik på at fysioterapeuten kan tilrettelægge og levere den optimale og individuelt tilpassede træningsterapi til borgere med hjertet- og lungesygdom. Kurset er således 50% praktisk og 50% teori.

  • *Afli, Hjertesvigt, ICD, Iskæmi og hjerteklap opererede
  • *KOL, PAH, ILD/IPF og evt. Astma

Undervisere

Henrik Hansen, fysioterapeut, ph.d., postdoc., Lungemedicinsk afdeling, Hvidovre Hospital
Dagmar Lybæk Sieg, fysioterapeut, bachelor i idræt, postgrad dipl in public health, Heartfit
Christian Have Dall, fysioterapeut, ph.d., kardiologisk afd. og forskningsenheden i Ergo- og Fysioterapi, Bispebjerg Hospital. 
Birgitte Blume, fysioterapeut, master i idræt og velfærd, specialeansvarlig for kardiologi og karkirurgi, Roskilde Sygehus.
Barbara Brocki, fysioterapeut, ph.d., Fysio- og Ergoterapiafdelingen, Aalborg Universitetshospital

Du finder programmet her

Du kan læse mere og tilmelde dig her