Træning til hjertepatienter sep/okt 2024

Med kurset får fysioterapeuter viden og konkrete redskaber til at varetage fysiske test og træning som en del af den integrerede efterbehandling af patienter med hjertesygdom.

Sted: Bispebjerg hospital
Dato: D.16. september 2024
Pris: Medlemmer 5200 kr og ikke-medlemmer 5800 kr
Tilmeldingsfrist: 31. august 2024

Træning til hjertepatienter 

D.16-18. september 2024 + D. 24. oktober 2024

Bispebjerg Hospital

Rationale

Fysisk træning er anerkendt som en del af behandlingen af patienter med iskæmisk hjertesygdom. Der er dokumentation for, at fysisk træning er en effektiv behandlingsform til en bred gruppe af hjertepatienter på lige fod med f.eks. medicin og ballonudvidelse. Det gælder f.eks. patienter med hjertesvigt, hjerteopererede og patienter med ICD-implantater.

Målrettet fysisk træning bør derfor tilbydes som en del af et integreret efterbehandlingstilbud, der også omfatter patientundervisning, rygeafvænning, støtte til kostomlægning, psykosocial støtte, medikamentel behandling og opfølgning.

Med kurset får fysioterapeuter viden og konkrete redskaber til at varetage fysiske test og træning som en del af den integrerede efterbehandling af patienter med hjertesygdom.

Kurset er tilrettelagt i to moduler med en obligatorisk hjemmeopgave i den mellemliggende periode. Deltagerne får tildelt en tutor til støtte for hjemmeopgaven, der omhandler en selvvalgt problemstilling, der skal være relevant for egen arbejdsplads/egne arbejdsopgaver.

 

Læringsmål

 • Evidens og gældende retningslinjer for hjerterehabilitering med fokus på fysisk træning. Herunder gennemgang af iskæmisk hjertesygdom og kronisk hjertesvigt i forhold til sygdomsudvikling, symptomer, diagnose og behandling.
 • Hvad en fysioterapeut bør vide om hjertesygdom for at træne hjertepatienter, herunder risici og sikkerhedsforanstaltninger, medicins indvirkning samt særlige forhold ved hjerterytmeforstyrrelser, pacemaker, diabetes mv.
 • Opdateret viden om træningsfysiologi med særligt fokus på vedligeholdelse og forøgelse af den aerobe kapacitet og styrke hos patienter med hjertesygdom.
 • Målrettet træning til patienter med symptomatisk claudicatio intermittens
 • Diskussion af udfordringen med at finde den tilstrækkelige, men ikke for høje træningsintensitet, målrettet træning til forskellige typer af hjertelidelser, relevante træningsmetoder samt forskellige muligheder for at styre træningen hensigtsmæssigt. Test af styrke og aerob kapacitet trænes i praksis og under supervision.
 • Indsigt i, hvordan det er at leve med angst, herunder redskaber til håndtering af angst under træning.

Undervisere

 • Christian Have Dall, fysioterapeut seniorforsker, lektor, ph.d., kardiologisk afd. og forskningsenheden i Ergo- og Fysioterapi, Bispebjerg Hospital.
 • Henrik Hansen, fysioterapeut, post doc, ph.d., Lungemedicinsk afdeling, Hvidovre Hospital.
 • Birgitte Blume, fysioterapeut, MSc, specialeansvarlig (kardiologi og hjerterehabilitering), Roskilde Sygehus.
 • Dan Eik Høfsten, overlæge, klinisk lektor, ph.d. Rigshospitalet, Hjertecenteret
 • Camilla Schrøder, cand.psych.aut., specialist i sundhedspsykologi, Psykologisk Praksis.
 • Katja Anoldi, fysioterapeut, exam.scient i idræt, master i sundhedspædagogik og sundhedsfremme
 • Trine Knuden, fysioterapeut, cand. scient. fys, udviklingsterapeut, Fredericia Kommune

Programmet finder du her

Tilmelding HER