Fysioterapi til patienter indlagt på intensivt afsnit - Teori, praksis og netværk

Ønsker du viden og specifikke færdigheder målrettet patienten på intensivt afsnit Her vil du få teorien og den praktiske færdighedstræning præsenteret med udgangspunkt i den eksisterende evidens og erfaringsbaserede viden

Sted: Righospitalet
Dato: D.6.nov. 23
Tidspunkt: Kl 9:00
Pris: Medlemmer af Dansk Selskab for Hjerte og Lungefysioterapi 5400 kr, Ikke-medlemmer af Dansk Selskab for Hjerte- og Lungefysioterapi 6000kr
Tilmeldingsfrist: 20. oktober 2023

OM KURSET

Det intensive arbejdsområde er et mindre fagligt område indenfor fysioterapifaget, og alligevel har området i de sidste par år været i fokus, senest qua vores tidlige indsats i den akutte og kritiske fase under COVID-19 pandemien.

Forskningen peger på, at en tidlig og målrettet indsats med mobilisering og træning kan begrænse følgerne af kritisk sygdom og indlæggelse på intensivt afsnit.  

 

For at fysioterapeuter på intensivt afsnit skal kunne bidrage i det tværfaglige samarbejde omkring behandlingen af patienten på intensiv, er det nødvendigt at være opdateret på teori som tager udgangspunkt i den evidensbaserede viden såvel som erfaringer.

Formålet med kurset er derfor at styrke fysioterapeuters viden og specifikke færdigheder målrettet patienten på intensivt afsnit – i forhold til undersøgelse, behandling og effektmåling.

 

På dette kursus vil erfarne fagfolk indenfor det intensive speciale gøre dig klogere på patienten i forhold til sygdomslære, respiratorisk organsvigt, undersøgelse og behandling af samme. Du vil også få mulighed for at udvælge de praktiske workshops, der passer bedst ind i din hverdag.

Desuden vil du som del af dette kursus blive certificeret i at anvende målredskabet "The Chelsea Critical Care Physical Assessment tool" (CPAx) i vurderingen af den kritisk syge patients funktionsevne. CPAx er internationalt anbefalet og nu oversat til dansk.

 

Indhold:

  • Hvad er en intensiv patient?
  • Hvad møder vi på en intensivstue?
  • Undersøgelse og risikovurdering forud for behandlingstiltag
  • Herunder orientering i internationale, nationale og lokale retningslinjer
  • Respiratoren og vores rolle under aftrapningen
  • "Intensive Care Unit-Acquired Weakness"
  • Senfølger efter intensivindlæggelse og follow-up
  • Workshops med mulighed for at snuse til forskellige behandlingsmetoder (tidlig mobilisering, NMES, hostemaskine, IMT, diverse hjælpemidler der anvendes på intensiv, kommunikation osv.)
  • Gruppearbejde og netværk
  • Certificering (Del 2) i CPAx måleredskabet.

Kursets indhold er 50% teoretisk og 50% praktisk.

 Se programmet her

Krav til deltagerne er, at de har fast eller delvis tilknytning til intensivt afsnit, og dermed også nogen erfaring ift. den intensive patient.

 

Målgruppe:

Kurset er målrettet primært mod fysioterapeuter, men også ergoterapeuter og andre sundhedsprofessionelle, der arbejder med undersøgelse, behandling, effektmåling til kritisk syge patienter på intensivt afsnit kan tilbydes deltagelse, såfremt der er ledige pladser.

Underviser(e):

Barbara Brocki, Fysioterapeut, ph.d., Aalborg Universitetshospital

Susanne Nielsen, Udviklingsterapeut, MPH, Rigshospitalet

Marie Glover, respiratorisk specialeansvarlig fysioterapeut, Rigshospitalet

Katrine Astrup Sørensen, Fysioterapeut, MSc, kommende ph.d.-studerende, The ICU Cognitive Rehabilitation Nursing Research Programme (ICU-CogHab), Aarhus Universitetshospital

Johan Emdal Navne, Afdelingslæge, Afdeling for intensiv behandling, Rigshospitalet

Anette Bjerregaard Alrø, sygeplejerske, Cand.Kur. Ph.d.-studerende, Intensiv, Aarhus Universitetshospital. The ICU Cognitive Rehabilitation Nursing Research Programme (ICU-CogHab), Aarhus Universitetshospital

 

Se programmet 

Har du spørgsmål til kurset, så kontakt:

Dagmar på mail: dshl@fysio.dk

Tilmeld dig her: https://hjertelungefysioterapi.nemtilmeld.dk/23/