Temadag & Generalforsamling 2024

Invitation til gratis temadag og generalforsamling

Sted: Scandic Copenhagen
Dato: 10. april 2024
Tidspunkt: 10:00
Pris: Gratis af deltagelse
Tilmeldingsfrist: 20. marts 2024

Gratis temadag for medlemmer af Dansk Selskab for Hjerte- og Lungefysioterapi.

Ikke-medlemmer kan deltage til en pris af 400 kr.

Forskning viser hvor vigtigt fysisk aktivitet er, når man har en kronisk sygdom og mange bliver tilbudt rehabilitering.

Det har dog igen og igen vist sig, at det er svært at fastholde borgere i fysisk aktivitet, derfor afholder vi en gratis temadag, hvor fokus er på fysisk aktivitet og hvordan man motiverer og fastholder borgere og patienter med hjerte og lungesygdom i at blive mere fysisk aktive og træne både under indlæggelse og efter endt rehabilitering. 

Vi har derfor arrangeret denne temadag, som sætter fokus på et emne, som rammer bredt ned i alle vores specialer og sektorer.

Vi håber på at mange vil deltage på tværs af sektorer og samtidig få et indblik i hvordan Dansk selskab for hjerte og lungefysioterapi arbejder.

 

Foreløbig dagsorden til generalforsamling 2024

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Valg af ordstyrer
3. Bestyrelsens beretning
4. Fremlæggelse af regnskab
5. Fastsættelse af kontingent
6. Indkomne forslag
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år og suppleanter for et år
Tilgår snarest
8. Valg af revisor
9. Eventuelt

Indkomne forslag fra medlemmer skal sendes til bestyrelsen i henhold til vedtægterne 14 dage før afholdelse af Generalforsamling.

Ønsker du at stille op til bestyrelsen eller har spørgsmål til hvad det indbefatter at være en del af bestyrelsen, så er du velkommen til at skrive til dshl@fysio.dk. 

Tilmelding er påkrævet 

Tilmeld dig her